Tiếng Việt

Khuyến mãi

 

Hiện nay chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi đã giảm giá 40% ( từ giá trên Website) cho tất cả các loại phòng.
Khyến mãi này áp dụng đến hết ngày 26/4/2018

Để bết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 0252. 3939 979 hay gửi email đến: muinegardenhomestay.com 

 

07.08.2020 1479